President Tommaso Giulini celebrates on their stadium project.

President Tommaso Giulini celebrates on their stadium project.