FIFA president Gianni Infantino to go through criminal proceedings

FIFA president Gianni Infantino to go through criminal proceedings